Meteorismus

Meteorismus je nahromadění plynu v trávicím traktu. Ačkoli subjektivní pocity jsou velmi nepříjemné, ani při delším zadržování nemůže dojít k žádné zdravotní újmě. Plyn se do útrob dostává při jídle či pití, jeho zdrojem můžou být nápoje sycené oxidem uhličitým. Ale jeho zvýšený výskyt může také způsobit třeba i požití jedlé sody, kterou se snažíme zahnat pálení žáhy.

Nadýmáním je souhrnně označován odchod plynů a nepříjemný pocit plnosti břicha, které je jakoby nafouklé a může být i bolestivé. Tento vjem se dostavuje běžně po požití některých potravin (luštěniny, obiloviny, příliš slané potraviny, sladkosti …), jindy může být příčinou nadýmání onemocnění břišních orgánů – střev, žlučníku, slinivky břišní a jater.

Střeva mají za úkol rozkládat potravu (cukry, tuky a bílkoviny) na ještě jednodušší složky (monosacharidy, mastné kyseliny a aminokyseliny). K nadýmání může docházet při absenci nebo nedostatečné aktivitě některého z enzymů, které tyto rozkladné děje způsobují. Poruše vstřebávání některé složky se pak říká malabsorpční syndrom – například celiakie, deficit laktázy, malabsorpce žlučových kyselin apod. Nadýmání se pak obvykle předchází vynechání té složky jídla, která způsobuje potíže (u celiakie bezlepková dieta, u deficitu laktázy se vyhněte mléku). Podobné potíže mohou nastat i při potravinových alergiích (také často mléko, meruňky, ořechy, ryby,…).

Nadýmání chronického rázu

U některých lidí je nadýmání chronického rázu, kdy je součástí onemocnění zvaného dráždivý tračník. Jedná se o nervově podmíněné zvýšené napnutí střev, kdy normální střevní obsah je vnímán jako nadměrný. Současně může docházet ke zvýšené tvorbě plynů. Pokud máte dlouhodobě takovéto pocity nadýmání nesouvisející s určitou potravou, vyhledejte lékaře, aby vám předepsal léky na tlumení obtíží. Dráždivý tračník neumí konvenční medicína odstranit, pro ni trvá celý život a nelze ho nijak vyléčit. Homeopatie a celostní medicína pomocí konstituční léčby a diety však cestu zdárně nalézá.

Tlusté střevo

Velké množství plynu vzniká v tlustém střevě. Právě sem se dostávají nestravitelné nebo špatně stravitelné cukry. Když se je bakterie snaží rozložit, vzniká množství vodíku, oxidu uhličitého a u některých osob také metanu. Pokud vás tento problém dlouhodobě obtěžuje, můžete navštívit lékaře. Ten vám asi v první řadě navrhne režimová opatření – doporučí a vyloučí potraviny a nápoje, které zapříčiňují vaše trápení. Homeopat a celostní medicína přidá homeopatické léky nebo alternativní způsob léčby.

Co se v těle děje

Nadýmání je způsobeno hromaděním plynů (kysličník uhličitý, metan, sirovodík či dusík) v našem trávicím traktu. U zdravého člověka je jich až 2 litry, což je neuvěřitelné. Plyn se do našeho organismu dostává polykáním, dále pak neutralizací v trávicím traktu a rozkladnou činností bakterií působících především v tlustém střevě, při které vzniká nejvíce plynů s doprovodnými zvuky (flatulence čili větry). V tlustém střevě totiž žije velké množství bakterií schopných rozkládat vlákninu a některé polysacharidy, jež člověk není schopen jinak strávit.

Norma nebo nemoc?

Podle odborníků je považován za normu odchod větrů 10 – 25krát za den, tím se z našeho těla vyloučí zhruba třetina plynů.

Funkční meteorismus

Lékař většinou diagnostikuje meteorismus při pocitu nadměrné plynatosti trvající nejméně 12 týdnů, nebo při pocitu plného břicha a nadmutí. Dále se může nemoc projevovat kolikovitými bolestmi břicha, hlasitým přeléváním obsahu žaludku a střev. Tyto obtíže se mohou také dostavit, pokud uděláte nějakou dietní chybu, ale po několika hodinách odeznívají. Někteří pacienti popisují velký pocit nadmutí, ale provedené vyšetření nepotvrdí, že by ve střevech bylo větší množství plynů. Tito pacienti mají s největší pravděpodobností zvýšenou útrobní citlivost.

Příznaky meteorismu

Odchod plynů přesahující obvyklou míru.

Nechutenství.

Plyn odchází ústy – říhání.

Zvuky typického rázu v břiše – škrundání a kručení.

Pocit plnosti, nepříjemné pocity v břiše, nadýmání.

Při velkém nadýmání se může dostavit pocit na zvracení a bolest hlavy.

Nashromáždění plynu v slezinném nebo jaterním ohbí tračníku způsobuje bolesti v podžebří.

 

PŘÍZNAKY A ZNAKY PŘÍTOMNOSTI PLYNU V TRÁVICÍM TRAKTU

K projevům přítomnosti plynů v trávicím traktu je řazen meteorismus a distenze, flatulence, borborygmus, aerogastrie, aerofagie a říhání.

Meteorizmus (ř. od meteorizo = do výše zvedám) je plynatost nebo nadmutí nebo nadýmání, což je subjektivní pocit zvýšeného množství plynu v střevním lumen, někdy s pocity tlaku a napětí či bolestí v břiše. Tento pocit bývá často lokalizovaný v pravém nebo levém podžebří nebo v pravém dolním kvadrantu.

Distenze je rozepětí, což je aktuální změna břišního obvodu. Jedná se o znak objektivní, který doprovází v některých případech meteorismus. Predikujícími faktory nadmutí a distenze jsou ženské pohlaví, zácpová forma dráždivého tračníku a dyspepsie s četnými symptomy.

U dráždivého tračníku je popisováno rozdílně subjektivní vnímání nadýmání a rozepětí. Korelace nadmutí s objektivně prokázaným měřeným obvodem v pase je zjišťováno u formy průjmové v 72 % a jen ve 30 % u formy zácpové. Pocity jsou intenzivněji (jako horší) vnímány, je-li tenké střevo kontrahované, na rozdíl od střeva relaxovaného.

Flatulence (flatulentia, ae. f., flatus = vítr) je nadměrný odchod střevních plynů konečníkem. Denní expulze plynů (po standardním stravování) se pohybuje kolem 600–700 ml. Odchod plynů anusem je průměrně 14x/den, a je zejména po jídle, ale odchod do 25x/den je považován za normální. Mechanismus vypuzení je jednoduchý – dojde ke kontrakci tlustého střeva a je vypuzován plyn, který je ve střevě normálně přítomný. Plyn je vypuzován intenzivněji při akutních emocích, stresu a v úzkostném stavu.

Ke zvýšené flatulenci vede: požívání většího množství zbytkové stravy, přecitlivělost na některé potraviny a nedostatek pohybu. Excesivní pasáž plynu, zejména v nevhodných situacích, vede k sociálním nesnázím.

Zvláštní formou flatulence je tzv. flatulence záchvatovitá, která je charakterizována následovně: vzniká náhle, mimo vyprazdňování stolice a bez předchozího meteorismu. Objevuje se obvykle po požití některých pokrmů (velmi individuální typ potraviny) zřejmě jako projev potravinové nesnášenlivosti a často bývá při afektu. Jde pravděpodobně o prudkou difuzi krevních plynů do střevního lumen.

Aromatická (odoriferózní) flatulence je způsobena indolem, skatolem a síru obsahujícími plyny, k nimž patří methanethiol (uvolňován při bakteriálním metabolismu a substrátem je metionin) a sirovodík (též uvolňován při bakteriálním metabolismu, ale substrátem je cystein a mucin). Methanethiol a sirovodík jsou extrémně toxické; střední letální dávka pro hlodavce (L 50) je srovnatelná s kyanidem! Ale sliznice tračníku metabolizuje plyny na thiosulfát, a tím ochraňuje sliznici před toxickým vlivem plynů. Běžně plyny perfundují do cirkulace. Sirovodík a methanethiol nejsou vylučovány dechem, ale odchází trávicím traktem per vias naturales. Vysoce odoriferózní plyn obsahující síru (allylmetylsulfid) pocházející z česneku je absorbován bez metabolizace a vylučován dechem.

Borborygmus (ř. borboryzo = kručím) je kručení, škroukání v břiše vznikající pohybem tekutého obsahu v plynem naplněné kličce střevní nebo žaludku. Pohyby plynu a řídkého obsahu ve střevech jsou normální, většinou nemají akustický projev a nejsou vnímány. Nápadné, hlasité kručení je projevem zvýšené střevní hybnosti a vzniká při průjmu, akutním i chronickém zánětu, psychickém podnětu (zvláště v tichu v exponovaných společenských situacích) a při funkčních poruchách.

Aerogastrie (aero = týkající se vzduchu, gaster, ř. = žaludek) je nadměrné nahromadění vzduchu v žaludku (pneumatóza žaludku). Dochází ke zvětšení žaludeční bubliny nad obvyklou velikost. Aerogastrie způsobuje nadměrné rozpínání fornixu žaludku, zvedání bránice, vysunutí srdce do příčné polohy. Při tom zrychlený tep vyvolá extrasystoly a oprese na hrudi (dříve se hovořilo o tzv. „gastrokardiálním reflexu“).

Aerofagie (aero = týkající se vzduchu, ř. fagein = snísti) – jde obvykle o neurotický tik s hysterickými rysy. Jsou uváděny dva možné mechanismy: vzduch je nasáván při jídle do jícnu, nebo je s jídlem polykán.

Říhání (eructatio, onis, f. = eruktace) je náhlé, prudké vypuzování plynů ze žaludku nebo jícnu ústy. Decentní odříhnutí po jídle je normálním jevem a vyvolává pocit úlevy tlaku a obnovení chuti k jídlu. Naopak nemožnost odříhnout po jídle je nepříjemně vnímána jako pocit plnosti a předčasné sytosti.

Na jídlo si udělejme čas

Na jídlo byste si měli udělat dostatek času. Kdo rychle hltá, spolyká také velké množství vzduchu a potravu pořádně nerozkouše. Vyvarujte se také žvýkaček a cigaret. Dále byste se měli zdržet potravin obsahujících zkvasitelné sacharidy (např. jablka, kapusta, fazole, banány, rozinky, ořechy). Právě ty obsahují cukry, které mnozí nestráví, a pak dochází k výše popsaným procesům v tlustém střevě. Poměrně hodně lidí trpí rovněž nedostatkem laktázy. To je enzym, který tráví mléčný cukr a jeho nedostatek při trávení mléka a mléčných výrobků může také přispívat ke vzniku nadměrné plynatosti.

Potraviny a meteorismus

Jestliže vás trápí meteorismus, věnujte pozornost následující klasifikaci potravin. Samozřejmě, není to stoprocentní, protože každý snáší různé potraviny různě. Bez obav údajně můžete požívat: maso, drůbež, ryby, hlávkový salát, okurky, brokolici, papriky, avokádo, rajčata, chřest, cukety a olivy, rýži, popcorn, celozrnné sušenky, hořkou 80% čokoládu, vodu a ovocnou zmrzlinu. Trochu hůře je na tom pečivo (z bílé mouky), brambory, lilek, citrusové plody a chléb. No a mezi ty nejrizikovější patří mléko a mléčné výrobky, cibule, fazole, celer, mrkev, banány, meruňky, růžičková kapusta, pšeničné klíčky aj.

Živé jogurty a laktobacily

Lékaři se také snaží ovlivnit střevní floru např. používáním „živých“ jogurtů či přípravků s laktobacily nebo jinými vhodnými bakteriemi. Také se mohou podávat přírodní adsorbenta, dále látky snižující povrchové napětí plynů nebo látky povzbuzující pohyb trávicího traktu správným směrem či enzymatické preparáty, které napomáhají trávení.

Babské rady a recepty

K osvědčeným „babským receptům“ patří třeba odvar z kmínu kořenného (Carum carvi L.), někdy uváděný také pod názvem kmín luční) nebo fenyklu obecného (Foeniculum vulgare). Zkuste jako Indové žvýkat semena fenyklu – pomáhají při plynatosti a trávení, jako bonus získáte sobě i svému okolí voňavý dech. Kmín ve vařených bramborách pomáhá eliminovat jedovatý a nadýmající solanin.

Také čaj z máty peprné (Mentha piperita je vytrvalá bylina z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae), rodu máta (Mentha) osvěží dech, zlepší peristaltiku střeva a pomůže při trávení a nadýmání. Navozuje též dobrou náladu, uklidňuje a zlepšuje dýchání při nachlazení.

Kardamom či Nepálský kardamom (též Velký indický kardamom) je typ koření. Jedná se o semena druhu Amomum subulatum z čeledě zázvorovité (Zingiberaceae). Použití: lžičku koření uvaříte ve 250 ml vody a scedíte. Pije se šálek po doušcích a po jídle. Uleví střevům.

Zázvor je koření získávané z oddenků stejnojmenné rostliny, zázvoru pravého (Zingiber officinale). Má výraznou pryskyřičnou vůni a žlutou nebo černou barvu. Pojídání syrového oddenku zabraňuje plynatosti po jídle, též čaj z nastrouhaného a vařící vodou přelitého oddenku ulevuje od meteorismu. Zlepšuje a urychluje trávení. Těhotným ženám pomáhá vůně zázvoru či v podobě lízátek od ranní nevolnosti a způsobuje chuť k jídlu.

Mrkev – pomáhá při nadýmání. Snězte denně misku nastrouhané mrkve, zakápnuté pár kapkami olivového oleje.

Jogurty s probiotickou – živými kulturami – zlepšují trávení a pomáhají od nadýmání ve střevě. Myšleno jogurty našich babiček – husté, krémové a podomácku vyrobené zakysáním.

 

Některé homeopatické léky na problém meteorismu:

ACONITUM – Zvracení, se strachem, panikou, úlekem, horkostí, silným pocením a hojným močením. Žízeň na studenou vodu, z toho plynatost střev. Meteorismus, s průjmem ze šoku. Všechno kromě vody chutná hořce. Intenzívní žízeň. Pije, zvrací a tvrdí, že umírá. Zvracení, se žlučí, hlenem a krví, zelenavé. Tlak v žaludku s dusností. Hematemeza. Pálení ze žaludku do jícnu. Břicho horké, napjaté, peritoneální. Citlivé na dotek. Kolika, žádná poloha nepřináší úlevu. Břišní potíže se zlepšují po horké polévce. Pálení kolem pupku.

ACETIC ACID – překyselení žaludku, následné nadýmání a říhání po jídle. Kyselá pachuť v ústech. Nauzea – pocit na zvracení. Prudké bolesti žaludku, metorismus. Studený pot a chladná pokožka. Slinění. Fermentace v žaludku. Intenzívní palčivá žízeň. Studené nápoje vadí. Zvrací po jakémkoliv jídle. Bolestivost v epigastriu. Pálivá bolest, jako od vředu. Rakovina žaludku. Kyselé krkání a zvracení. Pálení žáhy a silné slinění. Z překyselení žaludku velké bolesti. Prudké pálení v žaludku a na hrudi, po kterém následuje chlad kůže a studený pot na čele. Má v žaludku pocit, jako by vypil mnoho octa. Pocit, že žaludek poklesá. Četné vodnaté stolice, horší ráno. Peritoneální dráždění. Ascites. Krvácení do střev.

ANTIMONIUM CRUDUM – chuť na kyselé potraviny, které způsobují nadýmání, říhání. V ústech pachuť právě snědeného jídla. Ztráta chuti k jídlu. Meteorismus, průjem se střídá se zácpou. Ztráta chuti k jídlu. Touží po kyselém, nakládané zelenině. Žízeň večer a v noci. Říhání s chutí natráveniny. Pálení žáhy, nevolnost, zvracení. Po kojení zvrací dítě chuchvalce mléka, odmítá další pití a je velmi podrážděné. Žaludeční a střevní obtíže po chlebu a pečivu, kyselém, nakyslém víně, studené koupeli, přehřátí, horkém počasí. Neustálé krkání. Dnavé metastázy do žaludku a střev. Nasládlé říhání. Nadýmání po jídle.

ARSENICUM ALBUM – zkažený žaludek způsobuje nadýmání, říhání a následný průjem. Kolika. Podráždění z jídla. Nesnáší pohled na jídlo, ani jeho vůni. Velká žízeň, pije hodně, ale po malých doušcích. Nevolnost, dávení, zvracení, po jídle nebo pití. Úzkost v žaludeční jamce. Pálivá bolest. Touží po kyselém a kávě. Pálení žáhy, nahoru stoupá kyselá a hořká tekutina, která rozežírá hltan. Dlouhotrvající říhání. Zvrací krev, žluč, zelené hleny, nebo hnědočerné šťávy smíšené s krví. Žaludek nesmírně dráždivý, zdá se bolavý, jako potrhaný. Bolesti žaludku po sebemenším množství jídla nebo tekutin. Dyspepsie po vinném octu, kyselém, zmrzlině, ledové vodě, tabáku. Děsivý strach a dusnost při bolestech žaludku, také mdloba, ledový chlad, velké vyčerpání. Maligní příznaky. Vše, co polkne, jako by se zaklínilo v jícnu, ten jako by byl ucpaný a nic jím nemohlo projít. Nepříznivé účinky po zeleninových dietách, melounech a obecně po šťavnatém ovoci. Touží po mléku.

ARGENTUM NITRICUM – žaludeční nevolnost, říhání, bolest žaludku vyzařuje do celého břicha. Dávení provází většinu žaludečních potíží. Nevolnost, říhání, zvracení lesklého hlenu. Plynatost, bolestivé zduření jamky. Bolestivé místo nad žaludkem, které vyzařuje do celého břicha. Hryzavé ulcerativní bolesti, pálení a svírání. Neúspěšná snaha odříhnout. Výrazná touha po sladkém. Gastritida u alkoholiků. Ulcerativní bolesti nalevo pod žebry. Chvění a tepání v žaludku. Enormní rozepětí. Žaludeční vředy, s vyzařující bolestí. Chce sýr a sůl. Břicho: kolika, s velkým nadýmáním. Bodavé ulcerativní bolesti na levé straně žaludku, pod krátkými žebry.

CARBO VEGETABILIS – meteorismus s kolikou, nadýmání se říháním, pocit plnosti, tlaku a ospalost po jídle. Větší říhání, když si lehne. Říhání po jídle a pití. Dočasná úleva po odkrknutí. Palčivé, kyselé nebo hnilobné říhání. Pálení žáhy, astmatické dýchání díky plynatosti. Nevolnost po ránu. Pálení v žaludku, šíří se do zad a podél páteře. Svíravé bolesti se šíří na hrudník, s nadýmáním břicha. Pocit slabosti a prázdna v žaludku, jídlo neulevuje. Kolikovité bolesti nutí pacienta se ohnout v půli. Obtíže se objevují půl hodiny po jídle. Citlivost epigastria. Zažívání pomalé, potrava hnije, než je strávena. Bolesti žaludku u kojících žen, s výraznou plynatosti, kyselým a palčivým krkáním. Odpor k mléku, masu, a tučnému. Nejjednodušší potrava působí obtíže. Epigastrium velmi citlivé. Břicho: bolí, jako by zvedal břemena. Kolika z jízdy autem. Odchází mnoho páchnoucích plynů. Nesnese nic těsného kolem hrudi a břicha. Onemocnění se střevními píštělemi. Břicho silně nadmuté, zlepšení odchodem větrů. Bolesti v játrech.

CHINA OFFICONALIS – silní nadýmání se nezmírní ani po opakovaném dávení. Meterorismus. Hořká pachuť v ústech. Říhání hlavně po ovoci. Citlivý, studený. Zvrací nestrávenou stravu. Pomalé trávení. Tíha po jídle. Žaludek: nepříznivé následky pití čaje. Má hlad, ale nemá chuť k jídlu. Vše se zdá bez chuti. Pronikavé bolesti napříč hypogastriem. Nesnáší mléko. Velký hlad na jídlo, které leží v žaludku nestrávené. Plynatost, dávení hořkých šťáv nebo regurgitace potravy nepřináší úlevu, horší po ovoci. Škytavka. Nadýmání se zlepšuje pohybem. Břicho: silné koliky při plynatosti, lepší když se ohne v pase. Peritoneální břicho. Bolest v pravém podžebří. Žlučníková kolika (Triumfetta semitriloba). Játra a slezina zduřelé a zvětšené. Icterus. Vnitřní chlad žaludku a břicha. Gastroduodenální katar.

DIOSCOREA VILLOSA – nadýmání se říháním, ze žaludku vychází velké množství nepříjemně páchnoucího plynu. Meteorismus. Lék na různé bolesti, hlavně kolikovité, prudké bolestivé břišní a pánevní afekce. Osoby s oslabeným zažíváním, pijáci čaje, s výraznou plynatosti. Žlučníková kolika. Sucho v ústech a hořká pachuť po ránu, jazyk povleklý, nemá žízeň. Krká velké množství páchnoucích plynů. Neuralgie žaludku. Žaludek jako na vodě, pyróza. Bolesti podél hrudní kosti, šíří se do paží. Říhání kyselých, hořkých plynů, se škytavkou. Ostré bolesti v epigastriu, úleva, když stojí zpříma. Břicho: bolesti se náhle stěhují do různých míst, objevují se na vzdálených místech, jako jsou prsty u nohou a rukou. Škroukání, s odchodem plynů. Svíravé, rezavé bolesti v hypogastriu, s přerušovaným řezáním v žaludku a tenkém střevě. Kolika, lepší když zvolna přechází, bolesti se šíří z břicha do zad, hrudníku, paží, zhoršují se předkloněním a vleže. Ostré bolesti v játrech, vystřelují vzhůru do pravé bradavky. Bolesti ze žlučníku do hrudníku, zad a paží. Ledvinná kolika, s bolestmi v končetinách. Spěchá na stolici.

LYCOPODIUM – nadýmání, meteorismus, pocit pálení v hltanu. Jídlo chutná kysele. Břicho je nafouklé. Žaludek: dyspepsie po sytém a obtížně stravitelném jídle, kapustě, fazolích atd. Mimořádný hlad. Odpor k chlebu. Chce sladké. Jídlo se zdá kyselé. Kyselé říhání. Velká slabost zažívání. Bulimie, s nadýmáním. Po jídle tlak v žaludku, s hořkou chutí v ústech. Po malém množství se cítí sytý. Nesnáší ústřice. Přelévající se plynatost (Chin., Carb.). Budí se v noci pocitem hladu. Škytavka. Neúplné palčivé říhání jen do úrovně hltanu, tam pak hodiny pálí. Rád horké pokrmy i nápoje. Pocit jako návodě, horší v noci. Břicho: ihned po lehkém jídle je břicho plné, nadmuté. Neustálý pocit zažívání v břiše, jako když pracují červi, vlevo nahoře. Hernie, vpravo. Citlivá játra. Hnědé skvrny na břiše. Otoky, kvůli jaterní chorobě. Hepatitida, atrofie jater. Bolest vystřeluje přes dolní polovinu břicha zprava doleva.

MAGNESIA PHOSPHORICA – nadýmání a kolika (prudké bolesti břicha). Meterorismus provázený říháním. Pocit úlevy, když se pacient sehne nebo stočí do klubíčka. Žaludek: škytavka, s celodenním a celonočním dávením. Žízeň na velmi studené nápoje. Břicho: enteralgie, úleva tlakem. Kolika při plynatosti, nutícího pacienta schoulit se do klubíčka; zmírněná třením, teplotou, tlakem; provázené odchodem plynu, který nepřináší úlevu. Pocit nafouknutého, plného břicha; musí si uvolnit šaty, přecházet okolo, a neustále vypouštět větry. Zácpa u revmatiků v důsledku plynatosti a poruchy trávení.

NATRUM CARBONICUM chronické trávící obtíže, meteorismus. Časté překyselení žaludku s říháním. Žaludek: pocit, že je zduřelý a bolavý. Nepříznivé účinky pití studené vody při přehřátí. Hlad v 5 hodin ráno. Velmi slabé trávení, vyvolané sebemenší dietní chybou. Odpor k mléku. Deprese po jídle. Hořká chuť. Staří dyspeptici stále krkají, mají překyselený žaludek a revma. Dyspepsie se zmírní po zažívací sodě. Střeva: náhlé nucení na stolici. Odchází spěšně a hlasitě. Ve stolici žlutá hmota jako dřeň z pomeranče. Průjem po mléce.

NUX VOMICA – pacient hltá jídlo a polyká spoustu vzduchu. Meteorismus ze stresu a spěchu. Říhání s obtížemi, nemůže zvracet. Hořkokyselá pachuť v ústech. Žaludek: kyselá chuť, ranní nevolnost po jídle. Tíha a bolest v žaludku; horší jídlem, a chvíli po jídle. Plynatost a pyróza. Kyselé, hořké říhání. Nevolnost se silným dávením. Vlčí hlad, především den před záchvatem dyspepsie. Oblast žaludku velmi citlivá na tlak (Bry., Ars. ). Epigastrium nafouklé, jako by v něm tlačil kámen, několik hodin po jídle. Touží po stimulantech. Miluje tučné a snáší je dobře. (Pulsatilla je opakem]. Dyspepsie po silné kávě. Obtížně odříhává. Chce se mu zvracet, ale nemůže. Břicho: stěny břišní citlivé, jako zhmožděné (Apis; Sulph.). Plynatost a nadýmání, s křečovitými kolikami. Kolika při odkrytí. Zvětšená játra, s pícháním a citlivostí. Kolika, s tlakem směrem vzhůru, zkracuje dech a vyvolává nucení na stolici. Oblast kolem pupku ochablá. Uskřinutá kýla (Op.) tlačí se v oblasti třísel do skrota. Pupeční kýla u kojenců. Stolice: zácpa, s častým neúčinným nucením; stolice neúplná a neuspokojivá; jako by část zůstala uvnitř. Svírání konečníku. Nepravidelná peristaltika; proto časté neúspěšné nuceni, nebo odchází při každém pokusu jen něco.

PHOSPHORUS – bezprostředně po jídle říhá. Ze žaludku odchází velké množství plynu. Meteorismus. Žaludek: hlad krátce po jídle. Kyselá chuť a kyselé říhání po každém jídle. Krká množství plynů, po jídle. Dáví ven nestrávená sousta potravy. Zvracení, vyvrhne tekutiny, jakmile se ohřejí v žaludku. Pooperační zvracení. Kardie se zdá sevřená, příliš úzká, jídlo stěží polkne, hned jde zase nahoru (Bry., Alum.) Bolesti žaludku, úleva po studených pokrmech, zmrzlině. Bolestivá oblast žaludku na dotek, nebo při chůzi. Zánět žaludku, s pálením, které se šíří do krku a do střev. Nepříznivé důsledky nadměrného požívání soli. Břicho: zdá se chladné (Caps.). Ostrá, rezavá bolest. Pocit velké slabosti, prázdnoty, divný pocit v celé dutině břišní. Městnání v játrech. Akutní hepatitida. Tuková degenerace (Carbon. tetrachlorid.,Ars., Chlorofor.). Žloutenka. Onemocnění pankreatu. Velké, žluté skvrny na břiše. Stolice: velmi páchnoucí stolice a větry.

PODOPHYLLUM – meteorismus s říháním. Vzduch, který odchází ze žaludku je teplý a zanechává v ústech kyselou pachuť. Žaludek: horké, kyselé krkání; nevolnost a zvracení. Žízeň na velké množství studené vody (Bry.). Zvrací horký, napěněný hlen. Pálení žáhy; dáví nebo naprázdno krká. Zvrací mléko. Břicho: nafouklý; horký a prázdný. Pocit slabosti, na omdlení. Pohodlně se mu leží jen na břiše. Citlivá jaterní krajina, lepší, když šiji mne. Škroukání a přelévání plynů ve vzestupném tračníku.

WYETHIA – střídavě říhá a škytá. Meteorismus. Žaludek: pocit tíhy. Krká plyny střídavě se škytavkou. Nevolnost a zvracení. Břicho: bolest pod žebry na pravé straně. Stolice: řídká, tmavá, v noci. Svědění v řiti. Zácpa, s hemoroidy, které nekrvácejí.

Jak řeší meteorismus Dr. C. Hering ve svém Analytickém repertoriu symptomů mysli?

METEORISMUS

Dunění, rachotění, hukot, s pocitem těžkosti v břichu: Croc.

Nepokojné chvění ve střevech: Alum.

Hukot, chrochtání a neklid: Bor.

Pláč, ubrečená nálada: Rhod., Rhus-t.

Zácpa, kručení, klokotání v břichu, hlasitý rachot, chrochtání ve střevech: Dor.

Neklid a hukot v břichu: Bor., plačtivá nálada a brekot: Rhus-t.

Pocit, že cosi živého se pohybuje v břichu, pocit úleku: Kali-hy.

Klokotání ve střevech, pocit oslabení: Morph.-ac.

Kolika z plynů, většinou o půlnoci, neklid: Aur.

Má pocit svázaných střev do uzlů, nucení na zvracení, s bolestí: Cinch.

S neklidem a rozhořčením: Cic.

S žárem v těle a neklidem v žaludku: Stram.

Nafouklost z plynů, nepříjemná nálada: Aloe.

Těžkost: Calad.

S bolestí a nucením na zvracení, nechuť k duševní práci: Kali-c.

Otupělost a těžkost v hlavě: Graph.

Při deliriu: Stram.

S pálivou bolestí a zácpou: Stram.

Při pomatení smyslů: Bell.

Meteorismus a hypochondrie: Nux-m.

Strádání z meteorismu, hypochondrie, hysterie: Staph.

Nepokoj, neklid, chvění, nepříjemné pocity: Meph.

S psychickými symptomy: Bell., Carb-v., Cinch., Cocc., Graph., Lyc., Nat-c., **Nux-v., Phos., **Puls., **Sulph., Verat.

Případ ze života:

Na zlaté svatbě prarodičů z Moravy, k večeru, v dobré náladě, v mírně podroušeném stavu začala babička vyprávět: „Jsme spolu s dědou Jožkou 50 let a to je věk, kdy už si nemusím brát servítky a říci to, jak vše ve skutečnosti bylo. Dnes je jiná doba, ženy si už nenechají líbit, co jsem musela já celý život snášet. Děda byl vždy donchuán, uměl mluvit, rád si tropil z lidí legraci. A nejvíce ze mne. Jeho libůstkou bylo někoho nachytat na švestkách, zesměšnit tak, aby se mu všichni smáli. Pravidelně na veřejnosti vypouštěl plyny s pořádnou hlasitou kulisou a říkal: No, Bětuš, tys to zase udělala, že se nestydíš! Styděla jsem se, červenala, bylo mi trapně. A pak jsem na to přišla, musím to udělat tak, aby se smáli dědkovi a ne mně, ale aby na to nepřišel. V neděli jsme chodili do kostela, kde bylo plno lidí z vesnice a širokého okolí. Den předem jsem navařila hrachovou kaši s uzeným, hodně cibulky na sádle. A ještě jsem mu dala pár kapek ricinového oleje do talíře. Ráno jsem kapku oleje přidala na buchtu k meltovému kafi a pak jsme se vydali do kostela. Před kostelem rád vypouštěl větry a rád mne ztrapňoval. Tentokrát už se rychtoval k dalšímu povedenému kousku před starostou a příchozími ke kostelu. Nadechl se, že si uleví, najednou zbledl, oči v sloup, ozvala se flatulence zvíci rachotu bouřky. Děda ztuhl a zařval: Bětuš, já zapomněl zavřít pašíka! A pelášil domů. Do kostela nepřišel a už nikdy mne před lidmi neztrapnil. Když jsem se vrátila domů, děda ležel jako lazar v posteli, že prý se mu udělalo tak zle, myslel, že umře. Dávala jsem mu vždy pod sváteční kalhoty čisté spodky, protože v kostele byla velká zima. Ty jsem už nikdy neviděla. Až po letech, když jsem se synem vybírala suchý záchod, našla jsem je již v rozkladu na dně. Dnes vím, že by umřel hanbou, kdyby před kostelem posečkal o chvilku déle!“ Děda se to nikdy od babičky nedověděl, ale my jsme se nasmáli dosyta.

Závěrem:

Tvorba a hromadění plynů v našem organismu a jejich nekontrolovatelný a mnohdy i nevítaný odchod z těla ven člověku sice uleví, ale také se může naprosto společensky znemožnit, neboť odchod plynů je doprovázen typickými zvuky se slabším nebo silnějším zápachem. Jedinou útěchou snad může být ten fakt, že podle lékařů není tento nemilý jev v převážné většině životu nebezpečným. Ostatně staré lidové rčení říká: „Raději jeden prd než deset doktorů!“

Vzpomeňme si na dnes již film pro pamětníky – Svatby pana Voka, kde knížata a hrabata těch nejvyšších vrstev aristokratů (včetně komořího Langa) na dvoře císaře Rudolfa II., si krátila dlouhé večery zajímavou kratochvílí – vypouštěním nahromaděných plynů a jejich zapalováním. Pan Vok mezi šlechtici v této bohulibé olympiádě vedl prim.

 

Literatura:

Boericke W. a O. – Homeopatická MM s repertoriem

Lockie A. – Encyklopedie homeopatie

A.Wauters – Homeopatie od A do Z

Novotný R. – Léčivé rostliny a drogy

Kent J. T. – Homeopatická MM

Allen H. C. – Klíčové symptomy homeopatické MM

R. Murphy – Homeopatická MM

David Peters – Moderní lékař

Dr. C. Hering – Analytické repertorium symptomů mysli

Zanechte vzkaz


+ 1 = pět

Social Media Icons Powered by Acurax Website Design Expert